Khoa phòng
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ


Khoa Ngoại ngữ

Khoa Du lịch


Khoa nghệ thuật

Khoa Sư phạm


Khoa Lý luận cơ bản
Trang thông tin giới thiệu hoạt động của khoa Lý luận cơ bản

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 90   Khách