Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức thẩm định chương trình đào tạo mở ngành Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) và các điều kiện đảm bảo.
13/03/2018 21:54   khoadl    433 lần

Ngày 10/3/2018, tại Phòng họp 1, Trường Đại học Khánh Hòa, Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) của trường Đại học Khánh Hòa đã được tiến hành.

            Tham dự Hội đồng thẩm định, về phía thành viên Hội đồng thẩm định gồm 05 thành viên: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch hội đồng, PGS.TS. Bùi Văn Huyền – Phản biện 1, PGS.TS. Lê Văn Huy – Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên, ThS. Phạm Viết Long – Thư ký, về phía Trường Đại học Khánh Hòa có TS. Lê Văn ThànhTrưởng phòng tổ chức cán bộ, TS. Phan Phiến – Trưởng phòng đào tạo, cùng Ban đề án mở mã ngành Trường Đại học Khánh Hòa, tiểu ban xây dựng chương trình Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng).


Ảnh: Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng

ngành Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng).


            Tại Hội đồng thẩm định, ThS.NCS. Phạm Thị Hoàn Nguyên – Trưởng tiểu ban xây dựng chương trình báo cáo tóm tắt nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng). Dưới sự điều hành của GS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã nhận xét rất chi tiết về chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng). Các ý kiến của thành viên Hội đồng đều đánh giá cao những ưu điểm của chương trình, đồng thời cũng góp ý thêm một vài vấn đề mà chương trình Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) cần chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn. Hội đồng thẩm định cũng đánh giá cao về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho ngành học này của Trường Đại học Khánh Hòa.

            Hội đồng thẩm định đã làm việc rất nghiêm túc, tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả, về chương trình đào tạo: Hội đồng thẩm định đồng ý (5/5) đạt 100% thông qua Chương trình và điều kiện mở ngành đào tạo Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng), về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: Cơ sở đào tạo đáp ứng tốt các điều kiện về đảm bảo chất lượng đào tạo.

ThS. Nguyễn Thị An

 
    
Hiện có: 19   Khách