Thực tế Bộ môn Địa lý - Lịch sử
24/01/2019 05:25   khoakhxh    124 lần

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 01 năm 2019, Tổ bộ môn Địa lý – Lịch sử, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức thực hiện học phần Thực tế bộ môn 02 (trong tỉnh Khánh Hòa) cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lý – Lịch sử khóa 42.

H1: Đoàn thực tế chụp hình lưu niệm tại Đảo Điệp Sơn

Việc xây dựng và triển khai học phần nhằm tạo điều kiện để sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống và kiểm nghiệm, khắc sâu một số kiến thức Địa lý, Lịch sử. Thông qua việc thực hiện học phần, sinh viên có cơ hội tiếp cận các kiến thức Địa lý, Lịch sử trong thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả học tập bộ môn, Đồng thời hình thành một số kỹ năng thực địa như quan sát các đối tượng địa lý, giải thích các hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội đang diễn ra ở các địa phương trong tỉnh, tiếp cận với di tích nơi diễn ra các sự kiện lịch sử của tỉnh nhà nói riêng và của cả dân tộc nói chung để từ đó hình thành tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Đoàn đã tiến hành khảo sát, thực tế bộ môn tại các địa phương trong tỉnh trên tuyến Nha Trang – Đầm Môn – Đại Lãnh – Điệp Sơn – Dốc Lếch – Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin – Di tích tàu không số Ninh Vân – nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa - hồ Suối Dầu – thành cổ Diên Khánh – tháp bà Ponagar – chợ Đầm – khu tưởng niệm Gạc Ma – căn cứ địa cách mạng Tô Hạp – cảng Cam Ranh – Nha Trang.

Qua chuyến thực tế, sinh viên bước đầu vận dụng kiến thức đã học để lý giải quy luật phát sinh, phát triển và biến đổi cũng như tác động qua lại giữa các thành phần tự nhiên ở địa điểm thực tế; Nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và doanh nghiệp; Nhận định và đánh giá tiến trình lịch sử, danh nhân lịch sử, sự kiện lịch sử,… thông qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước và nhận thức rõ vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Một số hình ảnh của đợt thực tế:

H2: Đoàn thực tế bộ môn tại nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin

H3: Đoàn thực tế bộ môn tại nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Sào

H4: Đoàn thực tế bộ môn dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

H5: Đoàn thực tế bộ môn tại cảng Cam Ranh

H6: Đoàn thực tế bộ môn tại căn cứ địa cách mạng Tô Hạp

H7:  Báo cáo tổng kết đợt thực tế bộ môn tại Văn phòng Khoa KHXH & NV
                                                                                  ThS. Trương Văn Phượng

 

 
    
Hiện có: 52   Khách