Dạy học minh họa chuyên đề: "Dạy học Ngữ văn cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực học sinh"
25/01/2019 22:07   khoakhxh    143 lần

Thực hiện kế hoạch chuyên môn thường niên của Bộ môn Ngữ văn - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, tháng 1/2019, cô Trần Thị Kim Thu tiến hành báo cáo chuyên đề “Dạy học Ngữ văn cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực học sinh”. Chuyên đề được thực hiên bám sát theo yêu cầu đổi mới giáo dục của cả nước nói chung và yêu cầu đổi mới của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Ngoài việc báo cáo chuyên đề về mặt  lý thuyết, giảng viên còn cụ thể hóa chuyên đề thông qua một tiết dạy học cấp THCS. Tiết dạy có sự kết hợp giữa giảng viên Trần Thị Kim Thu và sinh viên Nguyễn Trần Tuấn - Lớp CĐSP Ngữ văn K42. Giảng viên cùng sinh viên đứng lớp chọn lựa tiết dạy, xây dựng giáo án để báo cáo lần thứ nhất trước Bộ môn. Sau khi giáo án được thông qua, sáng ngày 21/01/2019, tại phòng học 308B, tiết dạy học: Đọc – Hiểu văn bản “Trong lòng mẹ” (trích tác phẩm “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng, Ngữ văn lớp 8) được sinh viên Nguyễn Trần Tuấn thực hiện.

H1: Sinh viên Nguyễn Trần Tuấn thực hiện tiết dạy

Tiết dạy đã được sinh viên vận dụng khá tốt các kĩ năng dạy học Ngữ văn và nhất là các phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực học sinh. Bên cạnh đó, tiết dạy học minh họa chuyên đề cũng được Bộ môn Ngữ văn đánh giá khả quan dựa trên 12 tiêu chí mới về đánh giá giờ dạy phát huy năng lực người học; Ghi nhận sự nỗ lực của giảng viên Trần Thị Kim Thu, sinh viên Nguyễn Trần Tuấn và tập thể lớp CĐSP Ngữ văn k42.

                                                                                        ThS. Trần Thị Kim Thu

 
    
Hiện có: 47   Khách