Chương trình Đào tạo
22/03/2017 10:16   khoakhxh    966 lần
 1. Bậc Đại học
  1. Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) [7310630A]
  2. Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) [7229030]
 2. Bậc Cao đẳng
  1. Sư phạm Ngữ văn [51140217]
  2. Sư phạm Lịch sử - Địa lý [51140218]
  3. Sư phạm Lịch sử (Lịch sử - Địa lý)
 

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 77   Khách