Báo cáo chuyên đề bộ môn Mỹ thuật: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào dạy Mỹ thuật ở bậc Tiểu học
25/04/2018 20:46   nguyenhoaivan    349 lần

Dạy học theo dự án (DHTDA) là một trong những phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng có hiệu quả. Đặc biệt, phương pháp này rất phù hợp với tính đặc thù của môn học mỹ thuật ở tất cả các cấp học. Do đó, nếu áp dụng PPDHTDA cho môn Mỹ thuật, sẽ giúp học sinh phát huy tốt tính tích cực, sáng tạo, khả năng phối hợp giải quyết các nhiệm vụ học tập…,từ đó góp phần phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực.

Theo kế hoạch báo cáo chuyên đề của khoa nghệ thuật đầu năm học 2017- 2018, chiều thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại phòng B 402, Tổ mỹ thuật tiến hành tổ chức Buổi báo cáo chuyên đề, giảng viên thực hiện Nguyễn Văn Tú.

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có sự hiện diện của cô Lê Thị Phương Ngọc – Phó hiệu trưởng nhà trường, các giảng viên bộ môn Mỹ thuật cùng đông đủ các em sinh viên lớp GDTH K42.


Ảnh 1: Giảng viên Nguyễn Văn Tú đang báo cáo chuyên đề


Ảnh 2: Sinh viên lớp GDTH K42 đang trình bày báo cáo của nhóm


Chuyên đề trình bày ngắn gọn những cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc áp dụng PPDHTDA vào dạy học môn mỹ thuật ở bậc tiểu học. Đồng thời giới thiệu các qui trình thiết kế và thực hiện một dự án học tập, cấu trúc đề cương của một dự án dạy học môn mỹ thuật ở bậc tiểu học.
Thành công của buổi báo cáo chuyên đề “Vận dụng Phương pháp dạy học theo dự án” là động lực thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi mô hình dạy học này của bộ môn mỹ thuật tiểu học nói riêng cũng như giáo dục Việt Nam nói chung.


Phan Thị Hiền – khoa Nghệ thuật

 
    
Hiện có: 34   Khách