Chương trình biểu diễn tốt nghiệp của các lớp CĐ Sáng tác - CĐ Biểu diễn nhạc cụ - TC Biểu diễn nhạc cụ K41
09/06/2018 19:41   khoanghethuat    255 lần

Sáng ngày 08/06/2018, tại Nhà biểu diễn cơ sở 2 đã diễn ra Chương trình báo cáo tốt nghiệp của các lớp CĐ Sáng tác K41, CĐ Biểu diễn nhạc cụ K41, Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ K41.
Chương trình thi gồm các tiết mục biểu diễn các tác phẩm thuộc cái chuyên ngành: Guitare, Đàn Bầu, Đàn Tranh, Organ và chương trình báo cáo tác phẩm tứ tấu “Trái tim kháng chiến” chuyên ngành Sáng tác. Chương trình có sự tham dự của các giảng viên khoa Nghệ thuật, đồng thời thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên trong khoa.
  Chương trình thi gồm 3 phần: 

Phần 1: Chương trình thi tốt nghiệp các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Đàn Bầu và Đàn Tranh.
Phần 2: Chương trình thi tốt nghiệp các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Guitare, Organ.
Phần 3: Chương trình thi tốt nghiệp chuyên ngành Sáng tác.Ảnh 1: Tiết mục thi tốt nghiệp chuyên ngành Đàn Bầu.


Ảnh 2: Tiết mục thi tốt nghiệp chuyên ngành đàn Tranh.


Ảnh 3: Tiết mục thi tốt nghiệp chuyên ngành Guitare.
'


Ảnh 4: Tiết mục thi tốt nghiệp chuyên ngành Organ.

Chương trình báo cáo tốt nghiệp kết thúc thành công với tất cả sinh viên đều đạt kết quả khá tốt.

 

Ảnh 5: Giảng viên và các sinh viên chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc chương trình thi tốt nghiệp.

 

 
                                                                                                                      Trần Anh Túc – Khoa Nghệ Thuật.

 
    
Hiện có: 35   Khách