Khảo sát chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Khánh Hòa
10/10/2018 08:19   khoallcb    444 lần

Thực hiện công văn số 1316 – CV/ BTGTU về Khảo sát một số trường học trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của giảng viên Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát trường Đại học Khánh Hòa từ ngày 02/10 đến ngày 05/10/2018.
Tổ Công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, toàn thể giảng viên tổ Giáo dục chính trị, Khoa Lý luận cơ bản đã tiến hành dự giờ TS. Võ Văn Dũng tại lớp Đại học Sư phạm Toán + Ngôn ngữ Anh K3 với bài giảng “Chủ nghĩa duy vật biện chứng” thuộc học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và Th.S Nguyễn Hữu Anh tại lớp Cao đẳng Tiếng Anh + Công nghệ thông tin K44 với bài giảng ” Khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin” thuộc học phần Chính trị. Các tiết giảng phản ánh sự chuẩn bị chu đáo với giáo án được thiết kế khoa học.    Tiết dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin                                         

Trước đó, cuối năm 2017, Tổ Công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã khảo sát hoạt động ngoài giờ do Khoa Lý luận cơ bản tổ chức dưới hình thức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị cho sinh viên toàn trường. Qua Hội thi đã giúp sinh viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; đồng thời, hướng đến tạo dựng môi trường học tập, bồi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu các môn Lý luận chính trị, mở rộng kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội về đất nước, con người Việt Nam và địa phương Khánh Hòa cho sinh viên trường Đại học Khánh Hoà.Tiết dạy môn học Chính trị

Cùng với hoạt động dự giờ, Tổ Công tác đã tìm hiểu hồ sơ nghiệp vụ giảng dạy của Tổ bộ môn.
Đánh giá đợt khảo sát, Tổ Công tác kết luận: giảng viên đã kết hợp nhuần nhuyễn nhiều phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại; vận dụng tốt bài giảng lý luận vào liên hệ với thực tiễn của trường, địa phương. Hoạt động giảng dạy các môn Lý luận chính trị kết hợp với Hội thi Olympic chính trị cho sinh viên toàn trường là hoạt động sáng tạo, khơi gợi được hứng thú học tập, khai thác được vốn sống, khả năng tìm tòi, liên hệ của sinh viên đối với những vấn đề thời sự nóng hổi của xã hội, đất nước. 


Sinh viên học tập sôi nổi, hào hứng

Tổ Công tác đánh giá cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị của Nhà trường, hồ sơ giảng dạy đáp ứng nội dung tư tưởng chính trị mà mục tiêu chương trình đã đề ra

Thay mặt Nhà trường, đồng chí Chu Đình Lộc - Phó Hiệu trưởng cảm ơn những đánh giá cao của Tổ Công tác Tỉnh ủy về chất lượng giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Tổ Giáo dục chính trị, Khoa Lý luận cơ bản và đề xuất kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phối hợp, liên hệ chặt chẽ hơn với Nhà trường trong việc giáo dục thanh niên, sinh viên về thực tiễn lịch sử, văn hóa, con người, địa phương Khánh Hòa. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần mở rộng thành phần tham dự báo cáo thời sự, báo cáo Nghị quyết, thực tế cơ sở trong và ngoài tỉnh là giảng viên các trường đại học trong tỉnh.

TS. Trần Thị Yên Ninh

 

 
    
Hiện có: 23   Khách