Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo ...
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đơn vị tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tổ chức thực hiện và đề ...

Phòng Quản lý Khoa học
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công ...
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng điều hành hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, ...

Phòng Tổ chức - Hành chính
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính, ...
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, XDCB, phát triển và sử dụng cơ ...

Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra về giáo dục ...
Phòng Công tác sinh viên
Đơn vị tham mưu và chịu trách nhiệm với Ban Giám hiệu về việc thực hiện các công tác ...

Đoàn Thanh niên


Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 25   Khách