Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên năm học 2018 - 2019 (Cập nhật theo năm học)
02/04/2019 14:17   phongctsv    278 lần

TT

QUYẾT ĐỊNH SỐ

NGÀY

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

TẢI VỀ

1 631/QĐ-ĐHKH 22/8/2018  QĐ về việc giảm tiền trọ kí túc xá năm học 2017 - 2018 TẢI VỀ

2

996/QĐ-ĐHKH-CTSV

10/10/2018

QĐ cấp HBKKHT học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 cho SV...

TẢI VỀ

3

998/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 2,3)

TẢI VỀ

4

999/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện dân tộc thiểu số, mồ côi...

TẢI VỀ

 5 1000/QĐ-ĐHKH 10/10/2018  QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019  TẢI VỀ

6

1108/QĐ-ĐHKH

14/11/2018

QĐ thu hồi chế độ bồi dưỡng nghề và trang bị trang phục học tập...

TẢI VỀ

7

1141/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ thực hiện chính sách nội trú cho HSSV...

TẢI VỀ

8  1142/QĐ-ĐHKH 29/11/2018  QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019 TẢI VỀ

9

1143/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo năm 2018

TẢI VỀ

10

1144/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội cho HSSV diện mồ côi năm học 2018 - 2019

TẢI VỀ

11

1145/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 1)

TẢI VỀ

12  82/QĐ-ĐHKH 22/01/2019  QĐ điều chỉnh mức miễn, giảm học phí năm học 2018 - 2019  TẢI VỀ
 13  432/QĐ-ĐHKH  24/6.2019  QĐ khen thưởng sinh viên khoá 42  TẢI VỀ
 14  433/QĐ-ĐHKH  24.6.2019  QĐ khen thưởng đội Olympic vật lý  TẢI VỀ
15  245/QĐ-ĐHKH 01/4/2019  QĐ về việc miễn giảm học phí học kì II năm học 2018 - 2019  TẢI VỀ
 16  246/QĐ-ĐHKH  01/4/2019  chế độ trang bị học tập cho SV các khóa 2019  TẢI VỀ
 17  247/QĐ-ĐHKH  01/4/2019  Trợ cấp XH diện nghèo 2019 cho SV các khóa  TẢI VỀ
 18  248/QĐ-ĐHKH   01/4/2019  chế độ bồi dưỡng nghề 2019  TẢI VỀ
 19  249/QĐ-ĐHKH   01/4/2019  chính sách nội trú 2019 cho SV K42,43,44  TẢI VỀ
 20  250/QĐ-ĐHKH  01/4/2019  thực hiện Học bổng KKHT HK1 2018 -2019.  TẢI VỀ
 21  251/QĐ-ĐHKH  01/4/2019  Hỗ trợ SV dân tộc và vùng ĐB khó khăn Khánh Hòa 2018 -2019  TẢI VỀ
22  700/QĐ-ĐHKH  18/9/2019  QĐ khen thưởng năm học 2018 - 2019  TẢI VỀ

23  701/QĐ- ĐHKH  18/9/2019  QĐ về học bổng KKHT HK2 2018 - 2019  TẢI VỀ
24  702/QĐ-ĐHKH  18/9/2019  QĐ về  học bổng sinh viên dân tộc  TẢI VỀ
25  703/QĐ-ĐHKH  18/9/2019  QĐ trợ cấp XH HK1 - 2019 -2020  TẢI VỀ
26  704/QĐ-ĐHKH  18/9/2019  QĐ MGHK 2019 - 2020 (chưa có K4 và K45)  TẢI VỀ
27  749/QĐ-ĐHKH  24/9/2019  QĐ khen thưởng sinh viên thủ khoa  TẢI VỀ
 28  1008/QĐ-ĐHKH  04/12/2019  Hỗ trợ SV dân tộc Khánh Hòa năm học 2019 -2020  TẢI VỀ
 29  1009/QĐ-ĐHKH  04/12/2019  Cấp trang bị học tập 2019 cho sinh viên K45  TẢI VỀ
 30  1010/QĐ-ĐHKH   04/12/2019  Cấp chế độ BD nghề 2019 cho sinh viên K45  TẢI VỀ
 31  1011/QĐ-ĐHKH   04/12/2019  Trợ cấp XH diện nghèo năm 2019 K45, K1   TẢI VỀ
 32  1012/QĐ-ĐHKH  04/12/2019  Miễn giảm học phí 2019 -2020  TẢI VỀ
 33  1013/QĐ-ĐHKH  04/12/2019  Miễn Giảm HP ngoài tỉnh  TẢI VỀ
 34  1014/QĐ-ĐHKH  04/12/2019  trợ cấp XH cho SV dân tộc và vùng khó khăn 2019 -2920  TẢI VỀ
 35  1015/QĐ-ĐHKH  04/12/2019  Chính sách nội trú cho SV K45 năm 2019.  TẢI VỀ 


 

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 32   Khách