Đội ngũ
14/07/2017 10:25   phongctsv    886 lần
   Thạc sỹ Nguyễn Đăng Đức

Trưởng phòng

Văn phòng làm việc: Cơ sở 1

01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: nguyendangduc@ukh.edu.vn
Điện thoại: 0908168025

   

Thạc sỹ Lê Công Pha
Phó trưởng phòng

Văn phòng làm việc: Ký túc xá

09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha  Trang
Email: lecongpha@ukh.edu.vn
Điện thoại: 0983816256

   

CN. Nguyễn Thị Thùy Hương 

Tổ trưởng Tổ Hành chính - CĐCS

Văn phòng làm việc: Cơ sở 1

01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang

Email: nguyenthithuyhuong@ukh.edu.vn

Điện thoại: 01666959222

   CN. Võ Thị Thùy Lam
Chuyên viên Văn phòng
Văn phòng làm việc: Cơ sở 1
01 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang
Email: vothithuylam@ukh.edu.vn
Điện thoại: 0985931648
   

CN. Trần Kim Tuyền

Chuyên viên Văn phòng

Văn phòng làm việc: Cơ sở 2

52 Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang

Email: trankimtuyen@ukh.edu.vn

Điện thoại: 0982956941

   

CN. Hán Trọng Toàn 

Cán bộ Y tế

Văn phòng làm việc: Phòng Y tế Cơ sở 2

52 Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang
Email: hantrongtoan@ukh.edu.vn

Điện thoại: 0935087118

   

CN. Chu Thị Cúc

Cán bộ Y tế

Văn phòng làm việc: Phòng Y tế Cơ sở 1

01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ – Nha Trang

Email: chuthicuc@ukh.edu.vn

Điện thoại: 0989920495

   

CN. Hoàng Lan Hương

Cán bộ Y tế

Văn phòng làm việc: Phòng Y tế Ký túc xá

09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang

Email: hoanglanhuong@ukh.edu.vn

Điện thoại: 0905487391

   CN. Trần Thanh Trâm
Giảng viên
Văn phòng làm việc: Ký túc xá
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: tranthanhtram@ukh.edu.vn
Điện thoại: 0909926963
  Phạm Đức Thanh
Nhân viên bảo vệ
09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: phamducthanh@ukh.edu.vn
Điện thoại:

   Lê Doãn Bảo
Nhân viên bảo vệ

09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: ledoanbao@ukh.edu.vn
Điện thoại:
   An Thanh Phương
Nhân viên bảo vệ (Hợp đồng)

09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: anthanhphuong@ukh.edu.vn
Điện thoại:
  Lê Văn Động
Nhân viên điện nước

09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: levandong@ukh.edu.vn
Điện thoại:
  Phan Thị Nga
Nhân viên vệ sinh

09 Trần Hưng Đạo – Lộc Thọ – Nha Trang
Email: phanthinga@ukh.edu.vn
Điện thoại:
 
    
Hiện có: 102   Khách