Công khai dự toán ngân sách cấp năm 2019
03/01/2019 08:27   phongthanhtra    132 lần

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Quy chế công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa ban hành quyết định số 1234/QĐ-ĐHKH ngày 28/12/2018 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2019.

Xem chi tiết Quyết định 1234/QĐ-ĐHKH

 
    
Hiện có: 38   Khách