[Biểu mẫu 17] Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo tuyển sinh trong năm học 2019 - 2020
28/03/2019 00:00   phongthanhtra    85 lần
Thực hiện quy định công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Trường Đại học Khánh hòa thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo trong năm học 2019 - 2020, bao gồm các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và các ngành cao đẳng nghề.

I. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành trình độ đại học

II. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo giáo viên, trình độ cao đẳng (Bản cập nhật, điều chỉnh tháng 6/2019)

III. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo nghề, trình độ cao đẳng (Bản điều chỉnh, cập nhật tháng 6/2019)

 
    
Hiện có: 66   Khách