Biểu 18C: Công khai môn học các học phần tổ chức đào tạo trong năm học 2019 - 2020
28/06/2019 08:00   phongthanhtra    130 lần

I. Khoa Du lịch

1. CĐ & ĐH QTKDKS-NH

2. CĐ Hướng dẫn du lịch

3. CĐ QTDVDL&LH

4. ĐH QTDVDL&LH

5. ĐH Việt Nam học (HDDL)

II. Khoa KHTN&CN

1. Hóa - Sinh

2. Toán - Tin

III. Khoa KHXH&NV

1. Địa lý - Lịch sử

2. Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông)

3. Việt Nam học

IV. Khoa LLCB

1. Tâm lý - Giáo dục

2. Giáo dục chính trị

V. Khoa Nghệ thuật

1. Hệ Cao đẳng

2. Hệ Sơ trung

VI. Khoa Ngoại ngữ

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Trung

VII. Khoa QLVH&GD

Quản lý giáo dục

VIII. Khoa Sư phạm

1. Sư phạm Ngữ văn

2. Tổ Tiểu học

3. Sư phạm Toán học

4. Vật lý

IX. TT. GDQP

X. TT. NNTH

XI. TT CNTT&MTUD

 

 
    

Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 63   Khách