Trung tâm
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ứng dụng công nghệ Sinh học và Môi trường


Trung tâm Đào tạo và Cung ứng dịch vụ Du lịch - Nghệ thuật

Trung tâm Công nghệ thông tin và Mỹ thuật ứng dụng


Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng
Trang thông tin của Trung tâm giáo dục thể chất và quốc phòng
Trung tâm Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên
Trang thông tin của Trung tâm Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp


Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 27   Khách