Sở Tài chính Khánh Hòa có văn bản số 527/STC-TCHCSN ngày 22/02/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về Kinh phí thực...

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dung kinh phí sự nghiệp trong việc thực hiện đề án khởi nghiệp...

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp

    
Hiện có: 77   Khách