Nhằm tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp

Các nhiệm vụ trong giai đoạn từ 2018 đến 2020

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các...

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/9/2018

    
Hiện có: 81   Khách