Sinh viên

Sinh viên

Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khánh Hòa

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ người học năm học 2018 - 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT OFFICE 365
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGOẠI TRÚ
Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019

alt
    
Hiện có: 53   Khách