Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/07/2022 15:35        

Cơ cấu tổ chức nhân sự

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Liên hệ:  Khu hiệu bộ - Tầng 3 - Số 01 Nguyễn Chánh, p. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Điện thoại: (0258) 3 523 812 - Fax: (0258) 3 523 812
Email: pkhcnvhtdn@ukh.edu.vn

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại