Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/10/2021 10:49        

Đường dây nóng

1. Ông

Chức vụ:

Hiệu trưởng

Điện thoại:

(0258) 3 525 586

Email:

phanphien@ukh.edu.vn

   
2. Ông
  Lê Văn Thành

Chức vụ:

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại:

(0258) 3 523 420 số máy lẻ 100

Email:

LeVanThanh@ukh.edu.vn

 

Thông tin liên hệ trưởng các đơn vị trong Nhà trường:

 
Tổng quan