Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Introduction ❯ FACULTY ❯ Faculty of Tourism ❯ Detail news
       
  10/08/2021 11:03        

Academic Staff

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH NĂM HỌC 2022 - 2023

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH CHỨC VỤ/KIÊM NHIỆM
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG
1 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Nghiên cứu sinh Quản trị Du lịch và Khách sạn Phó Trưởng Khoa Du lịch - Phụ Trách Khoa
2 Nguyễn Hữu Thái Thịnh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Phó trưởng Bộ môn QTKD Khách sạn nhà hàng - Phụ trách Bộ môn
3 Trần Thị Hạnh Nguyên Thạc sĩ Du lịch, quản trị dự án và tiếp thị điện tử Phó trưởng Bộ môn QTKD Khách sạn nhà hàng
4 Nguyễn Minh Hải Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
5 Phí Hải Long Nghiên cứu sinh Du lịch Giảng viên
6 Phan Thị Hải Yến Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh Tổ phó tổ công đoàn
7 Nguyễn Thị An Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
8 Đỗ Thị Bạch Yến Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
9 Thân Thị Thùy Linh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
10 Lê Trần Tuấn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Phó Bí thư đoàn Trường - Chủ tịch Hội Sinh Viên
11 Trương Thị Xuân Nhi Thạc sĩ Du lịch Giảng viên
12 Phạm Thị Nhung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trợ lý Khoa
13 Trần Thị Minh Thơ Thạc sĩ Quản trị Du lịch và Khách sạn Giảng viên
14 Hà Thị Thu Lan Thạc sĩ Kinh tế Giảng viên
15 Lê Thị Ngọc Thiện Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
16 Lê Phan Diễm Hằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
17 Lê Thị Thu Phương Cử nhân Kinh tế Giảng viên
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH
18 Đậu Minh Đức Thạc sĩ Du lịch Phó trưởng Khoa Du lịch
19 Phạm Thị Hương Giang Thạc sĩ Văn hóa học Phó trưởng Khoa Du lịch
20 Phạm Quốc Tuấn Thạc sĩ Du lịch Phó trưởng Bộ môn QTKD Lữ hành - Phụ trách Bộ môn
21 Ngô Thị Như Thùy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Phó trưởng Bộ môn QTKD Lữ hành
22 Nguyễn Văn Bốn Tiến sĩ Văn hóa học Giảng viên
23 Đoàn Anh Tú Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
24 Phạm Hồng Liêm Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
25 Nguyễn Thị Hồng Hà Thạc sĩ Văn hóa học Tổ trưởng tổ công đoàn
26 Vũ Thị Trinh Thạc sĩ Chính sách vùng miền trong du lịch và VCGT Giảng viên
27 Lê Hoàng Thị Ngân Hà Thạc sĩ Kinh tế phát triển Giảng viên
28 Đinh Ngọc Thanh Thủy Thạc sĩ Du lịch Bí thư Đoàn khoa
29 Đoàn Thị Trang Hiền Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
30 Trương Thị Quốc Ánh Thạc sĩ Văn hóa học Giảng viên
31 Vũ Thị Hạnh Thạc sĩ Văn hóa học Giảng viên
32 Nguyễn Thị Khánh Linh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trợ lý khoa
33 Lại Cẩm Chiêu Thạc sĩ Du lịch Giảng viên chính
34 Đỗ Phương Quyên Thạc sĩ Du lịch Giảng viên chính
35 Trịnh Thị Hà Trang Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
36 Nguyễn Thị Minh Tươi Thạc sĩ Sư phạm Hóa Giáo vụ Khoa

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

 
Faculty of Tourism