Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Majors of Chemistry and Biology: Many job opportunities

01/07/2020
Đào tạo theo định hướng ứng dụng, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao đang là xu hướng của các trường đại học hiện nay. Ngành Hóa học và Sinh học của Trường Đại học Khánh Hòa cũng không nằm ngoài xu hướng đó.
To make the Pedagogy industry attractive
19/06/2020

Giữa rất nhiều ngành nghề hiện nay, nghề giáo vẫn luôn được xã hội tôn vinh và kính trọng. Đây là nghề nghiệp rất đặc thù vì họ góp phần giáo dục và đào tạo con người có tri thức, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp.

Tuyển sinh