Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  17/08/2022 00:00        

Chỉ tiêu chính thức và mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 các ngành đào tạo giáo viên

Tải thông báo gốc tại đây

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu chính thức và mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đại học đợt 1  các ngành đào tạo giáo viên

 

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 3921/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2022; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp Thường trực hội đồng tuyển sinh năm 2022 ngày 17 tháng 8 năm 2022; 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thông báo chỉ tiêu và mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển 

- Phương thức xét tuyển dựa vào học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; 

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: 19 điểm. 

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2022: 600 điểm, Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. 

- Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngoài các tiêu chí trên, thí sinh phải bảo đảm điều kiện sau đây: 

+ Phương thức xét tuyển dựa vào học bạ và Phương thức xét tuyển dựa vào điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022: Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Tiếng Anh đạt 6.0 trở lên. 

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: điểm bài thi Tiếng Anh đạt 4.5 trở lên.

2. Chỉ tiêu chính thức:

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại website: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 20/8/2022. 

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại website: http://ukh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp: 

Điện thoại: 02583.525.840. Số điện thoại đường dây nóng: 0906 525 454 Facebook: https://facebook.com/khanhhoaedu 

                                                                                                                                                                           KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                      ( Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                            TRẦN VIẾT THIỆN