Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/07/2023 20:08        

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu chính thức và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu chính thức và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học

Căn cứ Công văn số 2463/BGDĐT-GDĐH ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp Thường trực hội đồng tuyển sinh năm 2023 ngày 28 tháng 7 năm 2023; 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thông báo chỉ tiêu và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học

- Phương thức xét tuyển dựa vào học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023: 19 điểm.

 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2023: 600 điểm, Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

- Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngoài các tiêu chí trên, thí sinh phải bảo đảm điều kiện sau đây:

+ Phương thức xét tuyển dựa vào học bạ và Phương thức xét tuyển dựa vào điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2023: Điểm trung bình cả năm lớp 12  môn Tiếng Anh đạt 6.0 trở lên.

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023: điểm bài thi Tiếng Anh đạt 4.5 trở lên.

2. Chỉ tiêu chính thức

STT NGÀNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
MÃ NGÀNH CHỈ TIÊUCHÍNH THỨC CHỈ TIÊU GIAO NHIỆM VỤ CỦA TỈNH KHÁNH HOÀ CHỈ TIÊU
NHU CẦU XÃ HỘI
GHI CHÚ
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 20 20 0  
2 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 20 5 15  

 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại website: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 30/7/2023.

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại website: http://ukh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp:

Điện thoại: 02583.525.840. Số điện thoại đường dây nóng: 0906 525 454

Facebook: https://facebook.com/khanhhoaedu

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

Phan Phiến

- Tải về thông báo chi tiết