Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2024 13:01        

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Quản trị sự kiện)

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

(Chuyên ngành: Quản trị sự kiện)

Mã ngành: 7810103


Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Quản trị sự kiện) cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và năng lực thực hành nghề nghiệp. Chương trình được thiết kế nhằm đề cao việc rèn luyện cho người học các kỹ năng và phẩm chất cá nhân cùng các kỹ năng mềm cần thiết, phù hợp để có thể làm việc trong lĩnh vực lữ hành và quản trị sự kiện, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Chương trình có sự hợp tác tham gia giảng dạy của các cán bộ - chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín trong ngành lữ hành và sự kiện.

Cách triển khai giảng dạy các học phần linh hoạt giúp sinh viên vừa học tại trường vừa tham gia hoạt động nghề tại doanh nghiệp du lịch địa phương.  

Mô hình thực hành nghề giả định được bố trí ngay tại cơ sở đào tạo với đầy đủ các trang thiết bị phù hợp.

Các chuyến du lịch trải nghiệm thực tế tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng kiến thức và cập nhật thực tiễn khách quan ngành nghề.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Vận dụng được các kiến thức nền tảng về xã hội, văn hoá, lịch sử, pháp luật, kinh tế, quản trị và kiến thức chuyên ngành du lịch lữ hành và sự kiện vào các công việc chuyên môn.

- Thể hiện được tư duy độc lập, sáng tạo; chủ động trong giải quyết các vấn đề chuyên môn; làm chủ được các phẩm chất cá nhân và phẩm chất nghề nghiệp cần có của người làm việc trong lĩnh vực du lịch lữ hành và quản trị sự kiện phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại.

- Thành thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, có kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt đáp ứng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa văn hoá, đa quốc gia trong lĩnh vực lữ hành và các sự kiện.

- Thể hiện được năng lực tác nghiệp độc lập, phối hợp các kỹ năng để thực hiện thành thạo và chính xác các nghiệp vụ chuyên môn về quản trị lữ hành và quản trị sự kiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội và doanh nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chuyên ngành Quản trị lữ hành

- Thiết kế và phát triển sản phẩm lữ hành, kinh doanh sản phẩm lữ hành, điều hành thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng (thuộc doanh nghiệp kinh doanh lữ hành);

- Nghiên cứu thị trường, quảng bá và xúc tiến du lịch; nghiên cứu phát triển và quản lý du lịch (tại các cơ quan nghiên cứu và quản lý du lịch);

- Tư vấn, cung cấp thông tin du lịch, chăm sóc khách hàng, huấn luyện nhân viên mới (thuộc doanh nghiệp kinh doanh đại lý lữ hành);

- Hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại các điểm du lịch, khu du lịch;

- Giảng dạy về lĩnh vực du lịch, lữ hành tại các cơ sở đào tạo về du lịch;

- Khởi nghiệp: Phát triển ý tưởng và tạo dựng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chuyên ngành Quản trị sự kiện

- Làm việc trong các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện;

- Nhân viên tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp du lịch;

- Làm việc trong các phòng truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện của doanh nghiệp hoặc công ty chuyên về truyền thông, tổ chức sự kiện;

- Giảng dạy về lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện trong các cơ sở đào tạo;

- Khởi nghiệp: Phát triển ý tưởng và tạo dựng doanh nghiệp khởi nghiệp.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Tổ hợp xét tuyển: Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14).

LIÊN HỆ BAN TƯ VẤN CỦA KHOA:

ThS. Trương Thị Quốc Ánh (truongthiquocanh@ukh.edu.vn; ĐT 0908700406).