Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2019 20:17        

Thủ tục Mượn tài liệu (Mã số quy trình: QT.02-TV)

Thủ tục Mượn tài liệu

- có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.02-TV)
- Thời gian giải quyết: 5 phút;
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu

Chuyên viên phụ trách

- Kiểm tra và xác nhận thẻ bạn đọc.

 

1 phút

Bước 2

Tra cứu tài liệu

Bạn đọc, Chuyên viên phụ trách

- Bạn đọc sử dụng máy tính của TV hoặc thiết bị cá nhân kết nối Internet để tra cứu tài liệu cần sử dụng.
- CVPT hướng dẫn bạn đọc cách tra cứu và tìm tài liệu trong kho nếu bạn đọc có nhu cầu.

Vị trí tài liệu

2 phút

Bước 3

Mượn tài liệu

Bạn đọc, Chuyên viên phụ trách

- Bạn đọc vào kho lấy tài liệu.
- CVPT thực hiện: Quét mã vạch trên thẻ bạn đọc, khử từ cho tài liệu;
- Bạn đọc tiếp nhận tài liệu. Nếu tài liệu đọc tài chỗ, CVPT giữ lại thẻ bạn đọc. Nếu tài liệu mang về, CVPT thông báo thời hạn trả tài liệu cho bạn đọc.
Lưu ý:
- Trường hợp không sử dụng được phần mềm Kipos: sử dụng form trên excel để nhập tạm dữ liệu, sau đó nhập dữ liệu phát sinh vào phần mềm khi phần mềm hoạt động trở lại.
- Trường hợp mất điện: sử dụng giấy giao nhận tài liệu để xác nhận việc giao nhận tài liệu.

Cập nhật thông tin mượn tài liệu vào phần mềm Kipos
BM.01_QT.02_TV (giấy giao nhận tài liệu)

2 phút


- Hồ sơ được lưu trong Phần mềm Quản lý thư viện (Kipos), ghi lại lượt mượn tài liệu của từng bạn đọc (gồm: Loại hình tài liệu mượn. Ngôn ngữ tài liệu hay mượn, thời gian mượn, số lượng tên sách mỗi lần mượn, …).
- Thành phần hồ sơ lưu: Lưu trực tiếp trên cơ sở dữ liệu của phần mềm Kipos, Giấy giao nhận tài liệu (khi mất điện).

 
Tổng quan