Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2019 21:03        

Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu (Mã số quy trình: QT.05-TTNNTH)

Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.05-TTNNTH)
- Thời gian giải quyết: 1 ngày.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu

GVTT

GVTT tiếp nhận yêu cầu:

- Trực tiếp từ thí sinh (theo mẫu giấy yêu cầu);

- Gián tiếp qua điện thoại, email, Website hoặc qua các kênh Facebook, Messenger, Zalo,…

(Chuyển bước 2)

- BM.01_QT.05_TTNNTH/
Giấy yêu cầu giải đáp thông tin

 

Bước 2

Kiểm tra thông tin

GVTT, CVPT

CVPT, GVTT kiểm tra thông tin.
(Chuyển bước 3)

 

1 ngày

Bước 3

Giải đáp

GĐTT, GVTT, CVPT,

Yêu cầu đơn giản thì GVTT, CVPT giải đáp trực tiếp, những yêu cầu được gửi bằng công văn thì thực hiện theo trình tự:
1. GVTT soạn thảo công văn giải đáp trình GĐTT ký.
2. GVTT gửi công văn giải đáp.
3. CVPT cập nhật, chỉnh sửa nếu có nhầm lẫn.
4. GVTT tiếp nhận  và tổ chức lưu trữ hồ sơ toàn bộ quy trình.
(Kết thúc quy trình)

- BM.01_QT.05_TTNNTH/
Công văn giải đáp


- Sử dụng hệ thống E-Office để luân chuyển hồ sơ giữa các cá nhân trong quá trình thực hiện quy trình.
- Hồ sơ được lưu tại Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học:
1. Đơn khiếu nại về kết quả thi kết thúc học phần đơn vị lập biên bản hủy sau khi khóa tốt nghiệp.
2. Đơn khiếu nại về kết quả thi chứng chỉ, thời gian lưu 02 năm, sau khi hết hạn đơn vị lập biên bản hủy.
- Thành phần hồ sơ lưu:
1. Giấy yêu cầu giải đáp thông tin.
2. Công văn giải đáp.
3. Dữ liệu các email yêu cầu, nội dung trò chuyện trực tuyến qua các ứng dụng… xử lý công việc khi có yêu cầu.

 
Tổng quan