Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2024 09:52        

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lí bán lẻ)

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Chuyên Ngành: Quản lý bán lẻ)

Mã ngành: 7340101A

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ; tạo sự tự tin thành công trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu.

Người học được đào tạo kỹ năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh như kỹ năng khởi sự kinh doanh, giải quyết vấn đề, khám phá tri thức, giao tiếp… để làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.

 Đặc biệt, người học được cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu kiến thức nâng cao về nghiên cứu, quản lý thị trường hoặc chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự tạo việc làm cho mình và người khác.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Chương trình chú trọng đào tạo kỹ năng, khả năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh hiện đại - quốc tế, phân tích được sự tích hợp của các chức năng quản trị cơ bản, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và vai trò của lãnh đạo trong việc tạo dựng văn hóa tổ chức và thực thi chiến lược trong lĩnh vực bán lẻ

Đội ngủ giảng viên với kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm quản trị bán lẻ thực tế; phối hợp với các nhà quản trị trong ngành Quản lý Bán lẻ trực tiếp tham gia giảng dạy sẽ rèn luyện, nâng cao năng lực nghề nghiệp, khởi sự kinh doanh trong thực tiễn cho sinh viên.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, chia sẻ kỹ năng mềm và kỹ thuật quản trị hiện đại trong môi trường kinh doanh bán lẻ, tạo động lực yêu nghề, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại, văn hóa, thể thao, thiện nguyện, ký hợp tác với doanh nghiệp, thực tế, ... tạo cho sinh viên môi trường học tập và sinh hoạt năng động, thân thiện kết nối đầy tính nhân văn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về kiến thức về triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương,... Rèn luyện các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng mềm khác trong học tập, nghiên cứu và công tác chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị học, kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, marketing căn bản; Nhập môn quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, quản trị thương hiệu, …

- Kiến thức chuyên ngành Quản lý bán lẻ như Quản trị tài sản, Kế toán bán lẻ, Quản trị bán hàng, Bán lẻ điện tử, Nghiệp vụ bán hàng, Trưng bày hàng hóa…

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng sử dụng công cụ làm việc như công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong các hoạt động kinh doanh Bán lẻ và quản trị hiện đại trong môi trường làm việc đa văn hóa, đa quốc gia.

- Có khả năng khởi nghiệp, xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam và Quốc tế. Có thể thực hiện được các tác nghiệp quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Triển vọng nghề nghiệp

- Chuyên viên kinh doanh (Nhân viên kinh doanh bán lẻ, Trưởng/Phó bộ phận; Giám đốc/Phụ trách bán hàng, …).

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh bán lẻ (Trợ lý tổng hợp và phân tích báo cáo về môi trường kinh doanh bán lẻ; lập kế hoạch kinh doanh, sản xuất, nhân sự; trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm).

- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp bán lẻ, thương mại và dịch vụ (Quản lý thu mua; Trưởng cửa hàng bán lẻ, Quản lý Trung tâm thương mại, …).

- Nhà quản trị cấp cao (Giám đốc Siêu thị, Trung tâm thương mại; Giám đốc/ Phụ trách bán hàng khu vực/vùng, …).

- Tự thành lập doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp.

- Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) có đủ kiến thức, năng lực để tiếp tục phát triển về mặt học thuật, nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực chuyên môn.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

LIÊN HỆ BAN TƯ VẤN CỦA KHOA:

Cô Phan Thị Hải Yến: (phanthihaiyen@ukh.edu.vn; ĐT: 0986471666).

 

 
Tổng quan