Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2024 09:56        

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing)

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Chuyên Ngành: Marketing)

Mã ngành: 7340101B


Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing) cung cấp cho người học khối kiến thức ngành cũng như kiến thức nền tảng rộng, các kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh Marketing trong trong các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

Chương trình đào tạo cũng trang bị cho người học những những khối kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm cần thiết để trở thành nhà quản trị trong chức năng quản trị Marketing của tổ chức hoặc chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình chú trọng cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Marketing để người học có thể phân tích được ảnh hưởng của chiến lược kinh doanh và môi trường Marketing đến các quyết định thị trường của doanh nghiệp; Xây dựng các kế hoạch Marketing trong doanh nghiệp; Thực thi các quyết định cơ bản trong quản trị doanh Marketing như: Quyết định về phát triển sản phẩm, giá, kênh phân phối, quyết định trong lĩnh vực hoạch định sản xuất và bán hàng, thị trường, ...
  •  Chương trình chú trọng đào tạo kỹ năng giao tiếp hiệu quả (nói và viết) trong việc thương lượng, đàm phán và giải quyết các vấn đề quản trị Marketing doanh nghiệp.
  • Đội ngũ giảng viên với kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm về Marketing; phối hợp với các nhà Marketing trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia giảng dạy sẽ rèn luyện, nâng cao năng lực Marketing trong thực tiễn cho sinh viên.
  • Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, chia sẻ ý tưởng, quan điểm và trải nghiệm, các thách thức và xu hướng Marketing hiện đại trong môi trường kinh doanh số và quốc tế.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về kiến thức về triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương,... Rèn luyện các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng mềm khác trong học tập, nghiên cứu và công tác chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành Quản trị kinh doanh như: Quản trị học, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Marketing căn bản, Nhập môn quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, Quản trị sản xuất, Quản trị chiến lược, Quản trị thương hiệu, …

- Kiến thức chuyên ngành Marketing như Quản trị giá, Quản trị kênh phân phối, Tổ chức sự kiện, Digital Marketing, Quản trị sản phẩm, Truyền thông marketing tích hợp, Marketing dịch vụ.

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng sử dụng công cụ làm việc như công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong các hoạt động Marketing và quản trị Marketing hiện đại trong môi trường làm việc đa văn hóa, đa quốc gia.

- Có khả năng khởi nghiệp, xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing cho các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế. Có thể thực hiện được các tác nghiệp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ trong tổ chức.

Triển vọng nghề nghiệp

- Chuyên viên/nhân viên Marketing, truyền thông Marketing, Marketing số và tiếp tục thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong những năm tiếp theo trong các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế. Cụ thể như: Chuyên viên Marketing và thương hiệu, Nhân viên Marketing.

-Giám đốc nghiên cứu và phát triển thị trường, Giám đốc/Phụ trách bán hàng, ...

- Chuyên viên phân tích và tư vấn Marketing (Trợ lý tổng hợp và phân tích báo cáo về môi trường kinh doanh; Nghiên cứu thị trường, phân phối và bán hàng, truyền thông; Lập kế hoạch kinh doanh, sản xuất, nhân sự; Trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược marketing).

- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ (Quản trị viên phòng Sale – Marketing, Truyền thông; …).

- Nhà quản trị cấp cao (Giám đốc thương hiệu, Phụ trách trung tâm xúc tiến).

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

LIÊN HỆ BAN TƯ VẤN CỦA KHOA:

Cô Đỗ Thị Bạch Yến: (dothibachyen@ukh.edu.vn; ĐT: 0937694061).

 

 
Tổng quan