Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  14/03/2023 16:56        

Văn hóa học ( Chuyên ngành: Văn hóa - Truyền thông ) Mã ngành: ( 7229040 )

 
Bài viết liên quan
Quản trị khách sạn: Mã ngành ( 7810201 )
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Mã ngành ( 7810103 )
Hóa học ( Chuyên ngành: Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên ): Mã ngành ( 7440112 )
Sinh học ứng dụng ( Chuyên ngành: Dược liệu ): Mã ngành ( 7420203A )
Quản trị kinh doanh ( Chuyên ngành: Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống ): Mã ngành ( 7340101C )
Quản trị kinh doanh ( Chuyên ngành: Marketing ): Mã ngành ( 7340101B )
Quản trị kinh doanh ( Chuyên ngành: Quản lý bán lẻ ): Mã ngành ( 7340101A )
Quản trị kinh doanh: Mã ngành ( 7340101 )
Việt Nam học ( Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch ) Mã ngành: ( 7310630A )
Việt Nam học ( Chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch ) Mã ngành: ( 7310630 )
Văn học ( Chuyên ngành: Báo chí - Truyền thông ) Mã ngành: ( 7229030 )
Ngôn ngữ học ( Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc ): Mã ngành ( 7229020 )
Ngôn ngữ Anh ( Chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch ): Mã ngành ( 7220201A )
Ngôn ngữ Anh : Mã ngành ( 7220201)
Giáo dục Tiểu học : Mã ngành ( 7140202 )
Sư phạm Tiếng Anh ( Chuyên ngành : Giảng dạy THCS, THPT ) : Mã ngành ( 7140231A )
Sư phạm Tiếng Anh ( Chuyên ngành : Giảng dạy Tiểu học) : Mã ngành ( 7140231 )
Sư phạm Ngữ văn : Mã ngành ( 7140217 )
Sư phạm Vật lý ( Chuyên ngành: Khoa học tự nhiên): Mã ngành ( 7140211A).
Sư phạm Toán học: Mã ngành ( 7140209).
Tổng quan