Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  15/03/2023 09:27        

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống); Mã ngành: 7340101C.

 
Bài viết liên quan
Ngành đào tạo: Hội họa; Mã ngành: 6210103.
Ngành đào tạo: Đồ họa; Mã ngành: 6210104.
Ngành đào tạo: Diễn viên múa; Mã ngành: 6210213.
Ngành đào tạo: Biểu diễn nhạc cụ phương tây; Mã ngành: 6210217.
Ngành đào tạo: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Mã ngành: 6210216.
Ngành đào tạo: Thanh nhạc (Chuyên ngành: Thanh nhạc - Nhạc nhẹ); Mã ngành: 6210225.
Ngành đào tạo: Quản trị khách sạn; Mã ngành: 7810201.
Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Mã ngành: 7810103.
Ngành đào tạo: Hóa học (Chuyên ngành: Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên); Mã ngành: 7440112.
Ngành đào tạo: Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành: Dược liệu); Mã ngành: 7420203A.
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing); Mã ngành: 7340101B.
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lý bán lẻ); Mã ngành: 7340101A.
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Mã ngành: 7340101.
Ngành đào tạo: Việt Nam học (Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch); Mã ngành: 7310630A.
Ngành đào tạo: Văn hóa học (Chuyên ngành: Văn hóa - Truyền thông); Mã ngành: 7229040.
Ngành đào tạo: Văn học (Chuyên ngành: Báo chí - Truyền thông); Mã ngành: 7229030.
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ học (Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc ); Mã ngành: 7229020.
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch); Mã ngành: 7220201A.
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh; Mã ngành: 7220201.
Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học; Mã ngành: 7140202.
Tổng quan