Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2024 13:17        

SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

Mã ngành: 7140249


Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí với mục tiêu  trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học Lịch sử, Địa lí, khoa học giáo dục; giúp người học có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể công tác trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoặc các lĩnh vực công tác có liên quan đến Lịch sử, Địa lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Nhà Trường, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có quan hệ hợp tác đào tạo chặt chẽ với các trường trung học cơ sở, các cơ quan nghiên cứu, văn hóa, trung tâm bảo tồn di tích tỉnh...

- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, định hướng nghề nghiệp, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy khoa học Lịch sử, Địa lí, dành nhiều thời lượng cho hoạt động trải nghiệm, thực địa tại các di tích, danh thắng, thực tập chuyên ngành.

 - Mô hình lớp học với số lượng sinh viên lý tưởng, giúp người học có nhiều cơ hội để phát triển khả năng của bản thân, thực hành kỹ năng nghề nghiệp.

- Đội ngũ giảng viên của khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có năng lực, giàu kinh nghiệm từ truyền thống hơn 40 năm của trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang, luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập, thực hành nghề, định hướng nghề nghiệp, tạo động lực nghề nghiệp tương lai cho sinh viên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Khối kiến thức giáo dục đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu cao của xã hội.

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức chuyên ngành về Lịch sử, Địa lí của thế giới, Việt Nam và địa phương vào thiết kế, tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục ở trường THCS và các công việc khác liên quan đến khoa học Lịch sử, Địa lí .

- Vận dụng các kiến thức khoa học giáo dục, công nghệ thông tin để dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử và Địa lí của học sinh ở trường THCS theo hướng phát triển năng lực.

- Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Lịch sử và Địa lí để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động chuyên môn.

Triển vọng nghề nghiệp

- Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí tại các trường THCS.

- Cán bộ nghiên cứu về Lịch sử, Địa lí ở các cơ quan, viện nghiên cứu.

- Cán bộ quản lí hoặc chuyên viên ở các cơ sở giáo dục: trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Cán bộ quản lí hoặc chuyên viên trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa, truyền thông, các nhà xuất bản, tòa soạn, các đoàn thể và tổ chức xã hội các cấp.

- Thuyết minh viên tại các khu di tích, bảo tàng lịch sử, nhà truyền thống...

- Tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí, người học có đủ điều kiện để tiếp tục học lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành: Lịch sử, Địa lí.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Công dân (C19);

Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục Công dân (C20); 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14).

LIÊN HỆ BAN TƯ VẤN CỦA KHOA:

- Cô Nguyễn Thị Kim Hằng: (nguyenthikimhang@ukh.edu.vn; ĐT: 0905 940 784).

- Thầy Trương Đình Dũng: (truongdinhdung@ukh.edu.vn; ĐT: 0905 310 736)

 

 
Tổng quan