Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ở Khánh Hòa: Kết quả và những vấn đề đặt ra hiện nay
15/04/2024

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Khánh Hòa xác định Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, tạo sự phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng. Thời gian qua, việc chuyển đổi số ở Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tác động đến các ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh và hoạt động quản trị địa phương tại Khánh Hòa. Bên cạnh những kết quả tích cực đáng ghi nhận, hoạt động chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy những thành tựu đạt được, từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế, tạo động lực để đạt được những mục tiêu về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đã đề ra trong Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy.

Tác động của chuyển đổi số đến việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học Việt Nam
15/04/2024

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Bài viết khẳng định chuyển đổi số trong giáo dục là xu thế tất yếu, phân tích những cơ hội và thách thức đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo khi thực hiện chuyển đổi số. Từ những thách thức đó, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện chuyển đổi số, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Đào tạo nguồn nhân lực hướng dẫn du lịch tại Khánh Hòa đáp ứng chuẩn đầu ra theo hướng gắn kết nhà trường với doanh nghiệp
05/03/2024

Được ví như “đại sứ” văn hóa giới thiệu cái hay, cái đẹp của vùng đất, con người Xứ Trầm đến với bạn bè trong và ngoài nước, Hướng dẫn viên có vai trò quan trọng thúc đẩy ngành Du lịch Khánh Hòa phát triển bền vững. Nhưng theo đánh giá hiện nay, công tác đào tạo nhân lực Hướng dẫn viên cho ngành Du lịch tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng nhân lực vẫn chưa đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động Việt Nam. Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích thực trạng nhằm tìm ra nguyên nhân tồn tại trong công tác đào tạo nhân lực Hướng dẫn viên của các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn Khánh Hòa, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Học tập và làm theo tấm gương đồng chí Nguyễn Thị Thập gắn với xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới
23/02/2024

Đồng chí Nguyễn Thị Thập là người Mẹ Việt Nam anh hùng, là cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, là người chiến sĩ cách mạng kiên trung đầu tiên của Nam Bộ được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Sao Vàng. Trên cơ sở phân tích giá trị cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Thập, bài viết khẳng định xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước cần gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đồng chí Nguyễn Thị Thập. Cụ thể, cần nghiên cứu, làm sáng tỏ tấm gương đồng chí Nguyễn Thị Thập về sự chủ động tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển phụ nữ Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tấm gương đồng chí Nguyễn Thị Thập đến các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đồng chí Nguyễn Thị Thập trong nhà trường, cơ quan đơn vị, đoàn thể xã hội với nhiều hình thức đa dạng; tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương những cá nhân, tập thể điển hình.

Ngoại giao văn hóa - “sức mạnh mềm” thắt chặt quan hệ Việt - Nhật
28/12/2023

Nhận thức rõ tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa là “quyền lực mềm” trong hợp tác quốc tế, những năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại mang tầm chiến lược với hình thức và nội dung đa dạng theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Những thành tựu đạt được là rất quan trọng, góp phần tạo nên thành công của công tác đối ngoại nói chung và quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản nói riêng. Bước sang thập niên 30 của thế kỉ XXI, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến chuyển phức tạp, đồng thời để mối quan hệ này phát triển sâu rộng, bền vững, ngoại giao văn hóa phải được quan tâm đầu tư thỏa đáng, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Trong bài viết, tác giả khái quát những hoạt động của ngoại giao văn hóa trong quan hệ Việt - Nhật thời gian qua, từ đó đưa ra những nhận xét và xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới, tiếp tục góp phần phát triển quan hệ lên tầm “Đối tác Chiến lược Tin cậy, Thân thiết”.

Thuận lợi và khó khăn của sinh viên khi nghiên cứu khoa học
21/02/2023

Trên hành trình chinh phục tri thức, nghiên cứu khoa học (NCKH) có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên (SV). Hoạt động NCKH giúp SV vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp nghiên cứu và thông tin khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Nhờ vậy, SV có khả năng đào sâu kiến thức, mở rộng và nâng cao vốn hiểu biết cũng như rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, từ đó góp phần giải quyết những vấn đề khoa học đang được đặt ra. Trên cơ sở đó, NCKH sẽ tạo nền tảng vững chắc để SV có cơ hội được tiếp cận với khoa học và con đường học thuật chuyên nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DU LỊCH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Ở KHÁNH HÒA
21/12/2022

Trên cơ sở tìm kiếm, chọn lọc, đánh giá tài liệu thứ cấp trên các trang mạng xã hội kết hợp tài liệu gốc, bài viết đã “hệ thống hóa” những thành tựu và thách thức, trở ngại trong hành trình Chuyển đổi số du lịch Khánh Hòa, qua đó đề xuất một số giải pháp trọng tâm để “số hóa” du lịch. Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích để những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch đúc rút, vận dụng sáng tạo vào cuộc chuyển đổi số ngành Du lịch Việt Nam hiện nay.

GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI
02/11/2022

Du lịch là ngành kinh tế trọng yếu của Khánh Hòa, đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế–xã hội của tỉnh. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch đã gánh chịu thiệt hại vô cùng nặng nề, năm sau nặng hơn năm trước.

Xây dựng hệ thống thông tin du lịch số trong bối cảnh COVID-19
28/09/2022

Ở Việt Nam hiện có gần 45 triệu người sử dụng điện thoại thông minh, hơn 68,17 triệu người dùng internet, khoảng 65 triệu người dùng mạng xã hội và 145,8 triệu thuê bao di động [Hootsuite, 2021]. Điều này tạo tiền đề cho việc thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các ngành, đặc biệt là ngành Du lịch. Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 50 quốc gia dẫn đầu về công nghệ thông tin, với nền kinh tế số chiếm 20% GDP đến năm 2025. Đây là hành lang quan trọng và hỗ trợ cho các ngành kinh tế nói chung, ngành Du lịch nói riêng đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin du lịch số nhằm bắt kịp xu thế của thời đại.

HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA ĐỒNG MINH MỸ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM
24/02/2022

Để quốc tế hóa cuộc chiến, Mỹ đã huy động đông đảo lực lượng quân đồng minh tham chiến tại Việt Nam. Mặc dù đã dùng đến những biện pháp quân sự tàn bạo, những loại vũ khí hiện đại, những đòn chiến tranh tâm lý tinh vi, xảo quyệt, song chúng vẫn thất bại. Đế quốc Mỹ và quân đội đồng minh đã bị quân và dân Việt Nam đánh trả quyết liệt, buộc chúng phải thu hẹp địa bàn hoạt động và giảm bớt những hành động tàn bạo. Cuối cùng, toàn bộ quân Mỹ và quân đội các nước đồng minh phải rút về nước.

Du lịch Thiền: tiềm năng và giải pháp phát triển ở Khánh Hòa    
10/11/2021

Hiện nay, du lịch Thiền phát triển mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, nhưng tại Khánh Hòa – nơi được ví như một Thiên đường du lịch, thì loại hình du lịch này phát triển dè dặt, chưa tương ứng với nguồn tài nguyên du lịch Thiền vốn có của tỉnh. Trên cơ sở khẳng định: Khánh Hòa có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng thích hợp cho loại hình du lịch Thiền, tác giả gợi ý một số giải pháp thu hút khách, góp phần phát triển mạnh loại hình du lịch Thiền ở Khánh Hòa.

Văn hoá thưởng thức: Văn chương thời Covy
18/10/2021

Ở thời điểm hiện tại, con người không cầm bút mà là cầm ống thở. Con người không đi tìm con chữ mà đi tìm oxy. Lúc này văn chương nghệ thuật có thể bất lực ở một số vấn đề như của cải, tiền tài nhưng đi kèm đó văn chương luôn giữ vững giá trị là hướng con người đến những điều tốt đẹp.

Đánh giá kiến thức thông tin của sinh viên ngành Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) và ngành Văn hoá học (Văn hoá - Truyền thông) tại Đại học Khánh Hoà
08/06/2021

Bài viết tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề lý thuyết về kiến thức thông tin. Trong phạm vi bài viết, tác giả sử dụng các số liệu thống kê về chương trình đào tạo, đồng thời sử dụng phương pháp quan sát lớp học, khảo sát bằng phiếu hỏi đối sinh viên để phân tích, đánh giá thực trạng năng lực thông tin của sinh viên ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) và ngành Văn hoá học (Văn hoá – Truyền thông). Dựa trên kết quả nghiên cứu này, bài viết đưa ra các giải pháp về phát triển năng lực thông tin cho sinh viên ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) và ngành Văn hoá học (Văn hoá – Truyền thông) tại Đại học Khánh Hoà.

Sinh hoạt văn hóa của cư dân Đồng Tháp trong mùa nước nổi
08/06/2021

Không giống như những cơn lũ đem về những thiệt hại cùng nỗi kinh hoàng cho người dân miền Trung hay miền Bắc mà mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long – hay còn gọi là mùa nước nổi - là hình ảnh rất đỗi quen thuộc, thân thương trong cuộc đời của người dân nơi đây. Từ tháng 7 đến tháng 9 (Âm lịch) hàng năm, dòng nước đỏ ngầu từ thượng nguồn sông Mekong đổ về sông Sở Thượng (huyện Hồng Ngự), Đồng Tháp Mười chìm trong trạng thái “nước nhảy khỏi bờ”. Mùa nước nổi ở Đồng Tháp cũng là mùa sôi động nhất trong năm, mùa của cá nước chim trời cùng những sinh hoạt sông nước của người dân tạo thành nét đặc trưng.

Trích dẫn nguồn tin - Một giải pháp cho vấn nạn tin giả
15/12/2020

Tình trạng “hỗn chiến” thông tin tạo thành một cục diện “bấn loạn tin giả” gây nhiều khó khăn cả về chạy đua thời gian lẫn chất lượng nguồn tin cho người làm báo. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho các nhà báo khẳng định vị thế và bản lĩnh của mình khi nhu cầu được tiếp nhận nguồn tin uy tín, chính xác và có kiểm chứng ở người dân đang ngày một cấp thiết. Bởi vì giữa bao la nguồn tin thật – giả lẫn lộn, người tiếp nhận vẫn mong muốn có được một nguồn tin đáng tin cậy từ những nhà báo có lương tâm và trách nhiệm. Muốn vậy những người làm báo hôm nay cần giữ vững “ngòi bút”, không cho phép bản thân cẩu thả, không dễ dàng thỏa hiệp với lợi ích…đặc biệt là cần nói không với tin giả. Để xứng đáng là “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng”, nhà báo cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp hữu hiệu khác nhau phù hợp với vị trí và vài trò của bản thân. Trong đó thiết nghĩ kỹ năng trích dẫn nguồn tin là một giải pháp không thể thiếu trên mặt trận chống lại vấn nạn tin giả ngày nay. Đó cũng là nội dung chính bài viết này muốn hướng tới. Mong rằng qua bài viết này có thể góp thêm một tiếng nói vào công cuộc bài trừ tin giả nói chung. Qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị thế và giá trị chân chính của báo chí, truyền thông trong cuộc sống. Góp phần củng cố và xác lập niềm tin của công chúng vào nguồn tin của báo chí, truyền thông nói riêng và đội ngũ làm báo nói chung.

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống trong các cơ sở giáo dục Đại học nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện cho người học
10/12/2020

Giáo dục đạo đức, lôi sống cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện cho người học. Bởi bên cạnhnhững tấm gương sinh viên tiêu biểu về ý thức, kết quả học tập, rèn luyện và những đóng góp hữu ích cho cộng đồng, vẫn còn một bộ phận không nhỏ sinh viênbộc lộ những lỗ hổng, lệch lạc về đạo đức,lối sống. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh vên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Vẻ đẹp của những điệu hò dân gian Việt Nam
16/11/2020

Trong kho tàng văn hóa Việt Nam, những câu hò điệu ví luôn là một bộ phận quan trọng kiến tạo nên vùng văn hóa và bản sắc văn hóa Việt. Bài viết này đặt Hò Nam Bộ trong cái nhìn tương quan với Hò Ví Giặm (di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam) trên 2 phương diện: ngôn ngữ và hình thức diễn xướng. Qua đó nêu bật được nét đặc trưng loại thể và giá trị văn hóa của Hò Nam Bộ và Hò Ví Giặm.

Xu hướng sử dụng Video marketing trong tiếp thị sản phẩm và dịch vụ Du lịch
13/11/2020

Trong những năm gần đây, ngành du lịch đang hướng tới việc sử dụng video để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của mình. Tiếp thị bằng video đã cung cấp cho người dùng internet và khách hàng tiềm năng các sản phẩm và dịch vụ du lịch bằng cách xem và cảm nhận video thông qua các thiết bị công nghệ một cách trực quan. Bài viết tập trung vào phân tích xu hướng tiếp thị bằng video (video marketing) trong tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ du lịch, chỉ ra các hình thức tiếp thị video, đồng thời cũng đề ra các giải pháp để tăng cường phát triển xu hướng tiếp thị này trong tương lai.

Sức mạnh của truyền thông trong thời đại 4.0
11/09/2020

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người không ngừng nâng cao. Con người luôn tạo cho cuộc sống của mình trở nên tiện nghi, đầy đủ đặc biệt là đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mình. Một trong những nhu cầu đó là trao đổi thông tin sự ra đời của nhu cầu này đã tạo ra sự phát triển của truyền thông. Vậy khái niệm truyền thông là gì và sức mạnh của ngành  truyền thông hiện nay đối với cuộc sống của con người.

Vai trò của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ giảm thiểu vấn đề bạo lực học đường
29/06/2020

Công tác xã hội trường học là những hoạt động về các dịch vụ của nhà thực hiện chính sách xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại trường học. Công tác xã hội trường học thực hiện những dịch vụ chủ yếu làm cho giáo dục gắn bó chặt chẽ hơn với thực tại xã hội, giúp trẻ (học sinh) tiếp cận với các cơ hội giáo dục và bảo đảm các cơ hội đó được trẻ hưởng dụng. Các dịch vụ hỗ trợ trường học thông qua một nhân viên xã hội, có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các biểu hiện bất thường của học sinh. Công tác xã hội trường học còn là sự kết nối giữa các đối tượng trong xã hội cùng quan tâm chăm sóc cho thế hệ tương lai. Ngày nay, đội ngũ học sinh - thế hệ tương lai, là những con người mới, là lực lượng lao động mới góp phần quan trọng vào thành công và sự phát triển của nước nhà. Để làm được điều đó thì học sinh hôm nay phải được sống trong sự quan tâm chia sẽ và sẵn sàng được hỗ trợ trước những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống. Đội ngũ ấy phải được định hình nhân cách đúng đắn, phải được hiểu rõ và chọn cho mình một hướng đi phù hợp với năng lực cũng như tố chất của bản thân. Cán bộ quản lý trường học, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm trong quá trình giảng dạy cũng đã phần nào thể hiện sự quan tâm chia sẻ ấy, nhưng chưa thực sự khai thác, hiểu được tâm tư tình cảm những vấn đề thầm kín những mơ ước hoài bảo của học sinh mình một cách tối đa. Người có thể làm được những công việc này là Nhân viên công tác xã hội (social worker).

|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Khoa Khoa học XH&NV