Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  01/11/2019 09:27        

Thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
1. Thủ tục Mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-CTSV
2. Thủ tục xác nhận sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.02-CTSV
 + Đăng ký online
3. Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng
- Mức độ Mã số quy trình: QT.03-CTSV
 + Đăng ký online
4. Thủ tục Giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.04-CTSV
5. Thủ tục giải quyết xin thôi học
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.05-CTSV


II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

1. Thủ tục Cấp bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT, Bản sao bằng tốt nghiệp
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-ĐTKT
2. Thủ tục Cấp phát bằng tốt nghiệp

- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-ĐTKT

3. Thủ tục Bảo lưu kết quả học tập
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-ĐTKT
4. Thủ tục Nghỉ học tạm thời theo yêu cầu
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.04-ĐTKT
5. Thủ tục Nhập học lại
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.05-ĐTKT
6. Thủ tục Xin chuyển trường
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.06-ĐTKT
7. Thủ tục Giải quyết đơn từ, khiếu nại của SV, cá nhân liên hệ công việc
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.07-ĐTKT


III. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1. Thủ tục Cấp thẻ bạn đọc
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-TV
2. Thủ tục Mượn tài liệu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-TV
3. Thủ tục Trả tài liệu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.03-TV
4. Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu

- Mức độ Mã số quy trình: QT.04-TV

  + [Giải đáp online]


IV. LĨNH VỰC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

1. Thủ tục Mở các lớp học phần
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-TTNNTH
2. Thủ tục Tổ chức thi các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-TTNNTH
  + [Đăng ký online: Tin học cơ bản; Tin học đại cương]
3. Thủ tục Xác minh, xác nhận chứng chỉ
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.04-TTNNTH
4. Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu

- Mức độ  Mã số quy trình: QT.05-TTNNTH

  + [Giải đáp online]


V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1. Đăng ký học phần Giáo dục Thể chất
- Mức độ Mã số quy trình: QT.01-TTGDQP  + [ Đăng ký online ]
2. Thủ tục cấp phát chứng chỉ GDTC, GDQP&AN
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-TTGDQP
3. Thủ tục Giải quyết những ý kiến thắc mắc

- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-TTGDQP

  + [Giải đáp online]

 

 

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên