Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  10/11/2022 00:00        

Trường Đại học Khánh Hoà: Cải tiến việc thực hiện thủ tục theo hướng “Một hồ sơ - Nhiều kết quả”

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, với mục đích không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ người học, giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết thủ tục đối với sinh viên và phụ huynh trên cơ sở đơn giản, chuẩn hoá và thống nhất hoá về hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục. Trường Đại học Khánh Hoà triển khai áp dụng quy trình tiếp nhận đăng ký và giải quyết một số thủ tục ở mức độ 3 cho sinh viên toàn trường. Bên cạnh việc tin học hoá các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục trên Trang Thông tin điện tử, đơn vị chức năng sử dụng nhiều hình thức để tuyên truyền, phổ biến đến sinh viên. 

Từ ngày 15/4/2022, Trường triển khai tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính mức độ 3 trên nền tảng ứng dụng GoogleForms, tích hợp các yêu cầu vào chung một biểu mẫu yêu cầu. Cụ thể, sinh viên có thể gửi hồ sơ với nhiều hơn 01 yêu cầu chỉ bằng một đường dẫn duy nhất và nhận kết quả sau 12 giờ (giảm 12 giờ so với thời gian thực hiện thủ tục theo quy trình nội bộ đã ban hành).

Các thủ tục mức độ 3 phục vụ sinh viên được áp dụng bao gồm: 

1. Xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

2. Xác nhận vay vốn ngân hàng;

3. Xác nhận mua vé xe buýt;

4. Xin cấp lại thẻ sinh viên;

5. Các loại xác nhận khác.

Sau một thời gian triển khai, Trường tiếp nhận tổng 320 hồ sơ đăng ký và giải quyết đúng thời gian. Căn cứ kết quả đó, dự kiến trong quý III/2022, Trường sẽ tiến hành rà soát và điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục. Việc điều chỉnh được thực hiện theo hướng giảm thời gian thực hiện, tăng cường tích hợp nhiều thủ tục vào một lần đăng ký, phấn đấu phục vụ tốt hơn nữa để nâng cao mức độ hài lòng của người học và đại diện người học trong thời gian sắp tới.

                                                  Xuân Phương

Nguồn: https://cchc.khanhhoa.gov.vn 

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị