Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  23/12/2016 08:26        

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Hành chính- Quả trị Thiết bị là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, sữa chữa, xây dựng và các dự án
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc đầu tư trang bị các thiết bị, phương tiện dạy học và nghiên cứu khoa học;
- Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Quản lý và sắp xếp phòng học cho các khoa và các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa và nhà trường;
- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường; tu bổ cơ sở vật chất (kể cả phương tiện vận chuyển);
- Quản lý điện - nước khu học tập, làm việc (cơ sở 1 và cơ sở 2) và Ký túc xá sinh viên;
- Quản lý toàn bộ khuôn viên của trường: vệ sinh, cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt khác, đảm bảo cho nhà trường xanh - sạch - đẹp;
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị sử dụng trang thiết bị đúng mục đích và quy trình; Đề xuất việc mua sắm mới, thanh lý, xử lý thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến do đơn vị quản lý để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả;
- Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê tài sản. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính trong việc nhập tài sản và đối chiếu tài sản tăng giảm, định kỳ ba tháng/lần. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản do các đơn vị quản lý sử dụng;
- Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định của nhà nước. Đề xuất việc thanh lý, xử lý thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cho các đơn vị trong trường;

PHÒNG HC-QTTB
 

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị