Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  05/10/2022 10:10        

​KÊ KHAI GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ONLINE

KÊ KHAI GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Quý thầy/cô vui lòng Đăng nhập email công vụ truy cập vào đơn vị Khoa, Trung tâm để tiến hành kê khai.

1.  Khoa KHTN&CN 

2. Khoa Du lịch

3. Khoa KHXH&NV

4. Khoa Ngoại ngữ

5. Khoa Sư Phạm

6. Khoa LLCB

7. Khoa Nghệ Thuật

8. Trung tâm GDTC

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại