Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  05/10/2022 10:10        

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. KÊ KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC

Kê khai lý lịch khoa học và tải minh chứng file mềm: Tại đây 

2. KÊ KHAI GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Quý thầy/cô truy cập vào đơn vị Khoa, Trung tâm để tiến hành kê khai.

1.  Khoa KHTN&CN 

2. Khoa Du lịch

3. Khoa KHXH&NV

4. Khoa Ngoại ngữ

5. Khoa Sư Phạm

6. Khoa LLCB

7. Khoa Nghệ Thuật

8. Trung tâm GDTC

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại