Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  14/10/2021 00:00        

Quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đến tuổi nghỉ hưu của Trường Đại học Khánh Hòa

Quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đến tuổi nghỉ hưu của Trường Đại học Khánh Hòa

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế