Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/03/2021 00:00        

Quyết định Ban hành Quy định Chế độ tập sự đối với viên chức tuyển dụng vào các chức danh nghề nghiệp của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2021

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế