Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 14:51        

QT06 - Báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường

NỘI DUNG

 

TT

Trách nhiệm

Nội dung

Thời gian

Hồ sơ

1.

- Hiệu trưởng,

- PHT được uỷ quyền

Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được uỷ quyền giao cho cán bộ, chuyên viên soạn thảo

 

Báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường

2.

 

CB, CV được giao soạn thảo

- CB, CV được giao nhiệm vụ Tổng hợp, soạn thảo Báo cáo xác định hình thức, nội dung của văn bản Báo cáo để tiến hành soạn thảo;

- Nhận Báo cáo của các đơn vị trực thuộc, thu thập, xử lý các thông tin có liên quan;

-Trực tiếp soạn thảo văn bản Báo cáo (sử dụng máy vi tính), soạn thảo đúng thể thức văn bản theo quy định của NĐ 110 và TT 01 ;

- In thành bản in (giấy A4)

 

 

Phương tiện, thiết bị chứa đựng thông tin, văn bản

 

3.

 

Người có thẩm quyền ký VB

- Trước khi trình duyệt bản thảo CB, CV soạn thảo phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản Báo cáo (ký tắt vào cuối phần nội dung VB);

Trưởng phòng TC - HC phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức, thủ tục ban hành văn bản của Báo cáo (ký tắt vào phần cuối của văn bản Báo cáo);

- Bản thảo phải do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được uỷ quyền ký duyệt (chữ ký trực tiếp, không ký bằng bút chì, mực đỏ hoặc thứ mực dễ phai.)

- Trường hợp bản thảo có sửa chữa, bổ sung thì CB, CV soạn thảo phải hoàn chỉnh lại bản thảo để trình duyệt

 

 

Văn bản (bản in trực tiếp)

4.

CB, CV được giao soạn thảo

CB, CV soạn thảo, viên chức in ấn nhân bản đủ số lượng yêu cầu, đúng thể thức văn bản và đủ nội dung bản thảo đã duyệt.

 

 

5.

Cán bộ văn thư

- Đăng ký số văn bản Báo cáo vào sổ theo dõi công văn đi;

- Văn thư ghi số ký hiệu, ngày tháng năm vào văn bản Báo cáo và trực tiếp đóng dấu.

 

Sổ đăng ký công văn đi

6.

 

- CBVT trường

- CB soạn thảo

- Văn thư làm thủ tục chuyển văn bản Báo cáo ra ngoài trường qua Bưu điện (nộp báo cáo theo địa chỉ ), theo dõi kiểm tra kết quả thực hiện Báo cáo bằng phiếu trả lại kết quả từ Bưu điện theo hình thức gửi bảo đảm; Fax (nếu cần);

- Lưu VB (CB, CV soạn thảo lưu bản gốc, VT lưu bản chính) .

 

Sổ đăng ký công văn đi


 

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế