Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 16:37        

QT10 - Tìm kiếm và xử lý văn bản đến

NỘI DUNG

TT

Trách nhiệm

Nội dung

Hồ sơ/ Biểu mẫu

1.

CB-GV-NV

- Tham dự hội nghị, hội thảo, công tác nhận trực tiếp văn bản,tối đa sau 3 ngày làm việc phải gửi văn bản về Văn thư (văn bản khẩn, mật phải gửi ngay sau khi đi hội nghị, hội thảo, công tác về).

 

Văn bản đến

2.

Nhân viên bảo vệ

- Tiếp nhận văn bản đến qua đường bưu điện hoặc cá nhân của các cơ quan, tổ chức mang đến, vào sổ và chuyển giao ngay cho Văn thư.

Văn bản đến

3.

Văn thư

- Hàng ngày chủ động tìm kiếm văn bản đến trên trang Web của các cơ quan quản lý nhà nước ( ưu tiên tải những văn bản có chữ ký, con dấu).

Văn bản đến

4.

Văn thư

Tiếp nhận và xử lý văn bản đến:

- Đóng dấu đến, vào sổ văn bản đến (nếu văn bản khẩn, mật thì trình Hiệu trưởng ngay sau khi nhận1).

Sổ đăng ký văn bản đến

5.

Văn thư

- Trình Lãnh đạo nhà trường phê duyệt ngay sau khi đăng ký vào sổ VB đến.

 

Văn bản đến

6.

Lãnh đạo nhà trường

-Phê duyệt văn bản đến.

- Thời gian: Tối đa 2 ngày làm việc.

 

Văn bản đến

7.

 

Văn thư

- Nhận lại nhân bản và làm thủ tục chuyển giao VB đến đơn vị/cá nhân theo ý kiến lãnh đạo qua đường E-Office hoặc giao văn bản trực tiếp (ký nhận)

- Thời gian: Tối đa 02 ngày làm việc.

 

 

Văn bản đến

8.

Đơn vị, cá nhân

- Ký nhận văn bản đến, giải quyết văn bản theo nội dung, thời hạn quy định; hoặc tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường hoặc chức trách của đơn vị.

- Hằng ngày vào lúc 8g00 và 14g00 vào mục VB đến trên E-Office để download VB đến về thực hiện.

Văn bản đến

9.

 

Văn thư

 

- Lưu văn bản đến theo qui định

Hồ sơ hiện hành

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế