Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
QT10 - Tìm kiếm và xử lý văn bản đến
31/10/2017

Trình tự xử lý các văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời, theo đúng trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý của nhà trường

QT09 - Tổ chức hội nghị
31/10/2017

Nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phục vụ lãnh đạo tiếp khách và các hội nghị của nhà trường

QT07 - Báo cáo tình hình hoạt động tháng
31/10/2017

Báo cáo hàng tháng của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm

QT06 - Báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường
31/10/2017

Quy trình này nhằm tổng hợp thông tin và báo cáo với lãnh đạo nhà trường về tình hình hoạt động (theo định kỳ) phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của BGH.

QT05 - Xây dựng kế hoạch năm học
31/10/2017

Xây dựng và ban hành thống nhất kế hoạch năm học của các đơn vị trong toàn trường

QT08 - Trình ký văn bản
31/10/2017

Quy định trình tự, nội dung thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, văn bản trình ký của các đơn vị trong Trường, đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và thuận lợi.

QT04 - Xử lý văn bản đi
26/10/2017

Nhằm theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các văn bản trong Trường được phát hành ra bên ngoài, đảm bảo về thể thức, nội dung, thẩm quyền văn bản.

QT03 - Công tác Lễ tân và Hội nghị
26/10/2017

Hướng dẫn này xây dựng và thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ được giao của tổ văn phòng nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phục vụ lãnh đạo tiếp khách và các hội nghị của nhà trường.

QT02 - Công tác văn thư
26/10/2017

Quy trình này được biên soạn nhằm đảm bảo sự thống nhất về thủ tục tiếp nhận, xử lý, phân phối văn bản đến, ban hành văn bản đi tại trường

QT01 - Công tác điều xe
26/10/2017

công việc này được thiết lập nhằm đảm bảo việc điều xe của Trường được thuận tiện, nhanh, kịp thời, không gây trở ngại, phiền hà cho cán bộ sử dụng xe trong thực thi công việc của đơn vị.

Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế