Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  06/03/2023 10:37        

Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tham gia tập huấn các ứng dụng về chuyển đổi số và khởi nghiệp số dành cho thanh niên Khánh Hòa năm 2023

          Từ ngày 02/03/2023 đến ngày 03/03/2023, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn các ứng dụng về chuyển đổi số và khởi nghiệp số dành cho thanh niên Khánh Hòa năm 2023. Dịp này, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường đã triệu tập gần 200 đoàn viên sinh viên tham gia tập huấn dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với các nội dung bao gồm:

          - Hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề chuyển đổi số và khởi nghiệp số, đặc biệt là hướng dẫn cài đặt Quickom ứng dụng họp và tổ chức sự kiện trực tuyến;

          - Trao đổi về khóa học dành cho cấp quản lý và cộng tác viên tỉnh Đoàn chủ đề “Kỹ năng làm việc trong thời đại số” với ứng dụng My X-Team;

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo Milu;

- Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng app Phản ánh Khánh Hòa;

- Giới thiệu, trao đổi về “Đào tạo chương trình Ybai tiếp thị liên kết” hỗ trợ Khởi nghiệp số trong thanh niên Khánh Hòa.

          Đợt tập huấn đã cung cấp thông tin, kiến thức, hỗ trợ, động viên thanh niên, nâng cao vai trò tự học, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số. Qua đó bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các kiến thức, kỹ năng để vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp số của thanh niên, cũng như hỗ trợ các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu phát triển của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

         Một số hình ảnh của đợt tập huấn.

  

     

                                                            Tác giả: Lê Trần Tuấn

                                                            Đơn vị: ĐTN - HSV Trường Đại học Khánh Hòa 

                             

 
Đoàn thanh niên