Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/12/2017 21:04        

Giới thiệu Trung tâm hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Hợp tác Doanh nghiệp

Email: tthtsv@ukh.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3.523.491 - 070.6060223

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamhotrosinhvienvahoptacdoanhnghiepukh

Nhân sự Trung tâm

1. Th.S Nguyễn Đăng Đức -  Trưởng phòng Công tác sinh viên

Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hợp tác Doanh Nghiệp

Email: Nguyendanguc@ukh.edu.vn

Số điện thoại: 090.8168.025

2. ThS: Trịnh Hồng Phượng - Giảng viên

Chuyên viênTrung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hợp tác Doanh nghiệp

Email:  trinhhongphuong@ukh.edu.vn

Số điện thoại: 070.6060223

 
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp