Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/12/2017 21:45        

Chức năng - Nhiệm vụ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hợp tác Doanh nghiệp

I. Chứcnăng
1. Là đơn vị phục vụ đào tạo thuộc trường Đại học Khánh Hòa có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn học tập và hướng nghiệp cho sinh viên của trường; tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng và xúc tiến việc làm, giúp sinh viên tiếp cận với các nguồn lực của nhà trường cũng như của xã hội.
2. Tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên, là đầu mối kết nối giữa các Doanh nghiệp, Nhà tài trợ với sinh viên thông qua các hoạt động quan hệ Doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn tài trợ, Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tìm kiếm và trao các suất học bổng cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động Văn  hóa – Văn nghệ, Thể dục thể thao, các Hội thi chào mừng những ngày Lễ lớn và nhiều sự kiện cũng như hoạt động hỗ trợ sinh viên khác.
3. Giảng dạy và tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ đáp ứng nhu cầu học tập kĩ năng mềm của công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và người có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và khu vực lân cận.

 

 

II. Nhiệm vụ
2.1. Công tác hỗ trợ sinh viên
2.1.1. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của SV
Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và công tác tuyển sinh đầu vào, giới thiệu về chương trình đào tạo, những yêu cầu của từng bậc học, ngành đào tạo của trường.
Làm cầu nối với các đơn vị chức năng của trường thực hiện việc tư vấn các qui chế HSSV, cung cấp cho sinh viên các thông tin về nội dung, chương trình đào tạo các chuyên ngành, các kỹ năng nghề nghiệp và các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo. Đồng thời phối hợp thực hiện tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của nhà trường.
Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ, các cuộc thi học thuật dành cho sinh viên; Quản lý và định hướng hoạt động, phát triển các CLB – Đội – Nhóm sinh viên.
Là đầu mối thiết lập và tổ chức những hoạt động có liên quan đến Cựu sinh viên các khóa, hệ, bậc trong toàn trường.
Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn cho SV về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo.
Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, tư vấn cho SV thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
Tổ chức các câu lạc bộ hướng nghiệp hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động. 
Tư vấn địa điểm thực tập cho sinh viên cuối khóa. Khảo sát và thống kê việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Khảo sát đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề mà nhà trường đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc HS - SV sau tốt nghiệp.  
2.1.2. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho SV, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có nhu cầu
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho SV, bao gồm công việc toàn thời gian và bán thời gian.
Thông tin thường xuyên cho SV về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp SV có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.
Phối hợp với các Khoa quản lý SV, tổ chức cho SV thực tập, kiến tập tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho SV chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho SV và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.
Tổ chức cho SV tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm.

 

2.2. Công tác Hợp tác doanh nghiệp
2.2.1. Tổ chức các hoạt động hợp tác với Doanh nghiệp
Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp.
Làm đầu mối tiếp nhận, triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề, theo đặt hàng của doanh nghiệp.
Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, các chương trình hội thảo, tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên.
Phối hợp tổ chức cho giảng viên và SV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa SV và doanh nghiệp.
Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho SV.
Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường.
Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn SV thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng SV tốt nghiệp.
Tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương trong lĩnh vực đào tạo nghề.
Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.
2.2.2. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho SV, giới thiệu việc làm
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho SV, bao gồm công việc toàn thời gian và bán thời gian.
Thông tin thường xuyên cho SV về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp SV có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.
Phối hợp với các Khoa quản lý SV tổ chức cho SV thực tập, kiến tập tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho SV chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho SV và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.
Tổ chức cho SV tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm.

2.3. Các nhiệm vụ khác
Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đánh giá thực trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nhu cầu của công việc của người học sau khi tốt nghiệp và các công tác khảo sát khác đối với SV.
 Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác tiếp nhận thông tin, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan.
Tổ chức vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ học bổng hỗ trợ SV. Tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các công ty, doanh nghiệp, cơ quan và cựu HSSV.
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm trang bị cho SV những kỹ năng “mềm” trước khi ra trường.
Tư vấn các vấn đề sức khỏe, tâm lý xã hội cho SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 
 
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp