Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/12/2017 14:34        

Sổ tay Hướng nghiệp sinh viên

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã được Bộ giáo dục và đào tạo đưa vào chương trình giáo dục  nhằm giúp học sinh - sinh viên tìm hiểu thế giới nghề nghiệp, biết cách tìm kiếm thông tin nghề và cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân; biết cách tự đánh giá năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội để định hướng học tập và chọn nghề tương lai  cho phù hợp.

 

Xem chi tiết

 

 
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp