Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Introduction ❯ FACULTY ❯ Faculty of Tourism ❯ Detail news
       
  20/07/2021 00:00        

Standard Operating Procedures

- Danh mục quy trình

- Chức năng nhiệm vụ

- Sơ đồ tổ chức 

 Job Description Dean Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Job Description Vice Dean Phạm Thị Hương Giang
Job Description Vice Dean Đậu Minh Đức
Job Description Deputy Head of Travel Business Phan Quốc Tuấn
Job Description Administration Department Ngô Thị Như Thuỳ
Administration Department of Hotel Restaurant Nguyễn Hữu Thái Thịnh
Job description Lecturer Nguyễn Văn Bốn
 Job description LecturerNguyễn Thị An
Job description LecturerTrương Thị Quốc Ánh
Job description LecturerNguyễn Thị Hồng Cẩm
Job description Lecturer Lại Cẩm Chiêu
Job description LecturerĐậu Minh Đức
Job description LecturerPhạm Thị Hương Giang
Job description LecturerNguyễn Minh Hải
Job description Lecturer Phan Lê Diễm Hằng
Job description Lecturer Đoàn Thị Trang Hiền
Job description Lecturer Lê Hoàng Thị Ngân Hà
Job description Lecturer Nguyễn Thị Hồng Hà
Job description Lecturer Hà Thị Thu Lan
Job description Lecturer Phạm Hồng Liêm
Job description Lecturer Nguyễn Thị Khánh Linh
Job description Lecturer Thân Thị Thuỳ Linh
Job description Lecturer Phí Hải Long
Job description Lecturer Trần Thị Hạnh Nguyên
Job description Lecturer Trương Thị Xuân Nhi
Job description Lecturer Phạm Thị Nhung
Job description Lecturer Đỗ Phương Quyên
Job description Lecturer Lê Thị Ngọc Thiện
Job description Lecturer Trần Thị Minh Thơ
Job description Lecturer Nguyễn Hữu Thái Thịnh
Job description Lecturer Ngô Thị Như Thuỳ
Job description Lecturer Đinh Ngọc Thanh Thuỷ
Job description Lecturer Trịnh Thị Hà Trang
Job description Lecturer Vũ Thị Trinh
Job description Lecturer Đoàn Anh Tú
Job description Lecturer Phạm Quốc Tuấn
Job description Lecturer Lê Trần Tuấn
Job description Lecturer Lê Thị Hải Yến
Job description Lecturer Vũ Thị Hạnh
Mô tả công việc Trợ lý Khoa Phạm Thị Nhung
Mô tả công việc Trợ lý Khoa Nguyễn Thị Khánh Linh
Mô tả công việc Giáo vụ Khoa Lê Thị Thu Phương
Mô tả công việc Giáo vụ Khoa Nguyễn Thị Minh Tươi

- QT 01 - Thiết kế, đánh giá, phát triển ĐCCT 

-QT 02 - Lua chon PP KTDG

-QT 03 - Xac dinh do tin cay, chinh xac cua PPKTDG

-QT 04 Phân công lao động

-QT 05 - Tổ chức hội giảng

-QT 06 Ra đề thi

-QT 07 Tổ chức coi thi

-QT 08 Tổ chức chấm thi

Mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019

Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020

Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023

-

 

 

 
Faculty of Tourism