Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  04/01/2022 08:12        

Admission information for undergraduate majors in 2022 of Khanh Hoa University

Trường Đại học Khánh Hòa thông báo tổng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo Đại học năm 2022 là 1041, bao gồm các ngành đào tạo như sau:

Các ngành sư phạm

Các ngành văn hóa và du lịch

Các ngành khác

Sư phạm Toán học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ)

Sư phạm Văn học

Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống)

Quản trị kinh doanh (Marketing)

Sư phạm Vật lý (KHTN)

Quản trị khách sạn

Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên)

Giáo dục Tiểu học

Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)

Sinh học ứng dụng (Dược liệu)

Sư phạm tiếng Anh

Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

Ngôn ngữ Anh

 

Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông)

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch)

 

 

Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông)

 

 

Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc)