Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Du lịch

29/04/2024
Chương trình đào tạo ngành Du lịch được xây dựng theo định hướng ứng dụng. Tập trung vào khối kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực du lịch; kĩ năng nghề nghiệp đa dạng; khả năng làm việc sáng tạo và độc lập; khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hoá và hội nhập toàn cầu đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động.
SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
19/03/2024

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học Lịch sử, Địa lí, khoa học giáo dục; giúp người học có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể công tác trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoặc các lĩnh vực công tác có liên quan đến Lịch sử, Địa lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Quản trị khách sạn
19/03/2024

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn cung cấp cho sinh viên kiến thức ngành cũng như kiến thức nền tảng rộng, các kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú trong các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế

Ngôn ngữ Anh
11/03/2023

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Tuyển sinh