Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Nhân sự
       
  15/01/2021 00:00        

Đội ngũ nhân sự

Tiến sĩ, Giảng viên chính

Lê Công Hoan

Trưởng phòng

Email: leconghoan@ukh.edu.vn

Tiến sĩ, Giảng viên chính

Bùi Văn Nguyên

Phó trưởng phòng 

Email: buivannguyen@ukh.edu.vn

   
   

Cùng đội ngũ chuyên viên: 

 

Th.S Nguyễn Lê Hoàng Quyên

Giảng viên, Chuyên viên

nguyenlehoangquyen@ukh.edu.vn

 

Th.S Phan Thị Quỳnh

Giảng viên, Chuyên viên

phanthiquynh@ukh.edu.vn

 

TS. Lâm Thị Loan

Giảng viên, Chuyên viên

lamthiloan@ukh.edu.vn

 

Th.S Nguyễn Hoài Văn

Giảng viên, Chuyên viên

nguyenhoaivan@ukh.edu.vn

 

CN. Trịnh Thị Thủy Hà

Chuyên viên

trinhthithuyha@ukh.edu.vn

 

Th.S Nguyễn Phạm Thế Vinh

Giảng viên, chuyên viên

nguyenphamthevinh@ukh.edu.vn

 

CN. Đào Ngọc Huy

Chuyên viên

daongochuy@ukh.edu.vn