Các mẫu đơn dành cho sinh viên (Từ phòng QLĐT&KT)
07/12/2018 10:18   phongdt    1212 lần

Các loại Mẫu đơn dành cho sinh viên từ Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí

Stt

Tên các loại biểu mẫu

1.

(SV.1a) Đơn xin phép nghỉ dự thi kết thúc học phần

2.

(SV.1b) Đơn đăng ký phúc tra điểm thi kết thúc học phần

3.

(SV.2a) Đơn đăng ký học lại học phần (cá nhân học lớp ghép) - Bậc CĐ-ĐH

4.

(SV.2a) Đơn đăng ký học lại học phần (cá nhân học lớp ghép) - Bậc Trung cấp

5.

(SV.2b) Đơn đăng ký học lại học phần (Nhóm SV học ghép lớp)

6.

(SV.2c) Đơn đăng ký học lại học phần (Nhóm HS học lớp học phần riêng) - bậc Trung cấp

7.

(SV.2c) Đơn đăng ký học lại học phần (Nhóm HS học lớp học phần riêng) - bậc CĐ-ĐH

8.

(SV.2d) Đơn đăng ký học cải thiện điểm học phần (Cá nhân)

9.

(SV.2e) Đơn đăng ký học các học phần lần đầu (học vượt)

10.

(SV.3a) Đơn đăng ký nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

11.

(SV.3a.1) Đơn xin xác nhận của địa phương (nộp cùng mẫu đơn SV)

12.

(SV.3b) Đơn xin thôi học theo yêu cầu

13.

(SV.3c) Đơn đăng ký Nhập học (sau khi hoàn thành NVQS)

14.

(SV.3d) Đơn đăng ký nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời)

15.

(SV.4a) Đơn đăng ký học cùng một lúc 2 chương trình đào tạo

16.

(SV.4b) Đơn đăng ký bảo lưu kết quả học tập (SV học cùng lúc 2 Chương trình )

17.

(SV.5a) Đơn xin chuyển trường

18.

(SV.5b) Đơn đăng ký bảo lưu kết quả học tập (SV chuyển trường)

19.

(SV.5c) Đơn đăng ký bảo lưu kết quả học tập (SV vừa nhập học)

20.

(SV.5d) Đơn đăng ký bảo lưu kết quả Tuyển sinh

21.

(SV.6a) Đơn đăng ký rút bớt học phần (Rút lại học phí đã đóng)

22.

(SV.6b) Đơn đăng ký rút bớt học phần (Nhóm SV rút lại học phí đã đóng)

23.

(SV.7a) Đơn đăng ký chuyển ngành học lớp học (SV nhập học lại hoặc bị đình chỉ học tập)

24.

(SV.7b) Đơn đăng ký chuyển ngành học lớp học (SV đang học xin chuyển ngành)

25.

(SV.8a) Giấy xác nhận kết quả học tập (SV chưa được công nhận Tốt nghiệp)

26.

(SV.8b) Giấy xác nhận sinh viên đang học

27.

(SV.8c) Giấy xác nhận sinh viên đã từng là sinh viên tại trường

28.

(SV.9a) Đơn đăng ký xét công nhận Tốt nghiệp

29.

(SV.9b) Đơn xin chuyển ngành (SV vừa nhập học khóa mới)

30.

(SV.9c) Đơn xin rút hồ sơ nhập học (SV vừa nhập học khóa mới)

31.

(SV.9d) Đơn xin cấp bản sao bằng Tốt nghiệp (SV bị mất bằng TN)

 
    
Hiện có: 96   Khách